Aanspreekcultuur niet doen!

Tijdens mijn workshops en inspiratiewandelingen hoor ik steeds vaker de roep om een aanspreekcultuur. Als je bij aanspreken bent aanbeland, ben je eigenlijk al te laat. Je hebt dan meestal al een mening gevormd (of nog erger, een conclusie getrokken). In je hoofd heb je die mening/ conclusie inmiddels ook al voorzien van emoties. Tijdens het aanspreken zijn deze emoties nauwelijks te verhullen. En laten wij als sociaal dier nu juist voor emoties hele goede “antennes” hebben die onze verdedigingslinies direct in stelling brengen.  Het zou m.i. beter zijn om in de voorafgaande fase van onbegrip (ook al is die soms maar heel kort) de ander te bevragen. In vragen zit nog nieuwsgierigheid, openheid en een verzoek tot verbinding. Dat geeft de ander nog de mogelijkheid om alle kanten op te bewegen. Vragen zijn de sleutel naar verwondering!      

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.