Afhankelijkheid

Het woord ‘afhankelijkheid’ roept in onze maatschappij voornamelijk negatieve associaties op als “onvrij”, “ondergeschikt” en “gebonden”. De gangbare oplossing om de negatieve gevolgen van afhankelijkheid te omzeilen is het stimuleren van onafhankelijkheid. De natuur kent een totaal andere oplossing, namelijk wederzijdse afhankelijkheid. Bloemplanten zijn voor een groot gedeelte afhankelijk van insecten en vogels voor de bestuiving. Deze insecten en vogels zijn op hun beurt weer grotendeels afhankelijk van bloemplanten voor hun voedsel. Wederzijdse afhankelijkheid vormt de basis van het meest grootschalige voorbeeld van samenspel in de levende natuur.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.