Bestaat cultuur bij dieren?

Deze week mocht ik een bijdrage leveren aan een incompany “corporate culture”. Tijdens de dag kwam de vraag voorbij of dieren ook cultuur hebben? Anders verwoord, is het gedrag van dieren instinctief en is cultuur voorbehouden aan de mens? Zelfs bij wat velen de meest primitieve gewervelde dieren noemen, vissen, speelt cultuur een belangrijke rol. Neem de blauwkoplipvis in de foto. Deze vissen zijn dagelijks seksueel actief op vaste voortplantingsplekken (een soort tippelzones, maar dan staan de mannen te tippelen) die over meerdere generaties worden gebruikt. Tijdens een experiment werden alle blauwkoplipvissen in een gebied uitgevangen en gewisseld met blauwkoplipvissen uit een ander gebied. Deze nieuwe vissen werden honkvast op totaal andere voortplantingsplekken. Toen uiteindelijk de originele bevolking in het gebied werd teruggeplaatst, namen ze de originele, cultureel bepaalde voortplantingsplekken direct weer in gebruik. De vraag is m.i. niet zo zeer of er cultuur is in de natuur, maar wat het evolutionaire nut van cultuur is? Ik ben benieuwd naar jullie ideeën?

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.