Bevorderlijke waarde

Het leven op aarde is ongeveer 3,95 miljard jaar geleden gestart met enkele simpele eiwitten. De omgeving/ context in die begindagen was extreem moeilijk voor het ontluikende leven. Kijkend naar de prachtige natuur om ons heen, hoe is het mogelijk dat vanuit een dergelijke vijandige context het leven toch heeft kunnen floreren? Dat is m.i. alleen maar mogelijk als het leven zelf een context creëert die bevorderlijk is voor het leven. Anders geformuleerd, het leven levert bevorderlijke waarde voor het leven. Zou het leveren van bevorderlijke waarde dan niet ook een belangrijke maatstaf moeten zijn voor ons menselijk handelen? Zou niet iedere organisatie minimaal het streven naar bevorderlijke waarde in haar missie moeten hebben staan?

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.