De geschiedenis is niet te voorspellen

Vanuit de biologie zijn we allemaal bekend met het fenomeen stimulus – respons. Inmiddels weten we dat er een hele cognitieve wereld tussen stimulus en response zit, ondanks dat het gestoeld is op de natuurkundige theorie van de causaliteit (oorzaak en gevolg). Op basis van causaliteit is het mogelijk om de toekomst te voorspellen en het verleden te verklaren. Voor ons gevoel is het eerste moeilijker dan het tweede. Vanuit de logica bezien is dat echter niet zo. ‘Het verleden is niet te verklaren’ is net zo waar als ‘de toekomst is niet te voorspellen’. Hiervan bewustzijn, is bewust zijn.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.