De natuur is niet circulair!

Graag wil ik een nieuw zaadje laten opstijgen in de maatschappelijke discussie over circulariteit. Wij hebben de neiging complexe materie te simplificeren met grafische modellen die we vervolgens graag verder generaliseren. We proberen onze producten bijv. niet langer lineair te produceren, maar circulair. Het achterliggende model voor deze ontwikkeling is dat de natuur circulair zou zijn. Circulariteit is booming en wordt steeds breder toegepast op allerlei vlakken in de maatschappij. Maar net als een rechte lijn, zijn cirkels niet te vinden in de natuur. Als we dan toch zo graag willen simplificeren, welke geometrische figuur gebruikt de natuur en het leven dan wel veelvuldig? Dat is de vortex, een draaiende energie die resulteert in bijv. een werveling, draaikolk of helix. Het pluisje op het paardenbloemzaadje creëert ook een vortex boven het pluisje die het hele zaadje doet opstijgen. Dan sluiten we eindelijk wat beter aan bij natuurlijke principes.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.