De vinger van god

Deze foto deed me gelijk denken aan de fresco “de schepping van Adam”. Ik weet niet of dat de bedoeling was van Igor Siwanowicz, de fotograaf. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat, naast de hymne "Veni Creator Spiritus", een dergelijk tafereel een inspiratiebron is geweest voor Michelangelo. Dat de fresco wellicht is geschapen naar dit beeld en gelijkenis. Zou dan de boodschap niet kunnen zijn dat de natuur de (inspiratie)bron is van het leven. Dat de mens natuur is. Ik zou er best mee kunnen leven.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.