Durf te vragen

Leiderschap is ± 200 miljoen jaar geleden in de natuur spontaan ontstaan. Zonder vooropgezet plan of doel. Deze component van zelforganisatie is zeer succesvol gebleken, aangezien leiderschap inmiddels een belangrijke rol speelt bij een groot aantal diergroepen (inclusief de mens). Twee van de hoofdrolspelers bij leiderschap zijn de leider(s) en volger(s). Gegeven het feit dat leiderschap evolutionair geselecteerd blijkt te zijn, worden leiders over tijd dan betere leiders en volgers betere volgers? Zo ja, waar blijkt dit uit en wat zijn hiervan de consequenties? Ik ben benieuwd hoe jullie hier over denken.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.