Eco-organisatie

Een ecosysteem is een functionele eenheid in de natuur. Eenheid door interactie. De leefgemeenschap binnen een ecosysteem is niet alleen zelf-organiserend, veerkrachtig en zelfvoorzienend, zelfs zelf bevorderend.  Als ik de managementliteratuur er op na sla, zijn dit precies de doelen die we nastreven voor onze organisaties. Wat let ons om eco-organisatie te vormen?

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.