Economie versus Ecologie

De letterlijke betekenis van het woord economie is “huishoudkunde”. De letterlijke betekenis van het woord ecologie is “huishoudleer”. Dan zou het verschil tussen deze twee neerkomen op het verschil tussen “kunde” (wetenschap) en “leer” (regel van gedrag). Praktisch vertaald is economie de wetenschap die stelt dat hoe zeldzamer iets wordt, hoe duurder het wordt en daardoor hoe lucratiever het wordt om te exploiteren. En praktisch vertaald is ecologie het gedrag dat de regel volgt dat hoe zeldzamer iets wordt, hoe effectiever en efficiënter het wordt om op een alternatief over te stappen. Welke van de twee zou jij aanhangen om je huishouding op orde te houden?

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.