Geen doel!

Darwin was niet blij met de term evolutie. Het betekent letterlijk “ontrollen”, suggererend dat alles er al is. In de loop van de tijd is de betekenis verschoven naar “geleidelijke ontwikkeling”, hetgeen een expansie naar een hogere graad van organisatie suggereert. In werkelijkheid blijken efficiëntie en vereenvoudiging juist hele belangrijke rollen te spelen. Naar het zich laat aanzien kent evolutie, en daarmee het leven, geen reden en geen doel. Waarom hechten wij mensen en organisaties dan toch zo veel waarde aan een doel, missie of bestaansreden?

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.