Gelijkheid: een ongewenst ideaal!

n de natuur is bijna niets gelijk. Zelfs een eeneiige tweeling is uniek. En toch kiezen wij er voor om onze maatschappij in te richten op basis van gelijkheid (of gelijkwaardigheid). Het is zelfs artikel 1 van onze grondwet: allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Echter niemand is gelijk, laat staan dat de “gevallen” gelijk zijn. En wat gaan wij dan doen? We gaan dat wat ongelijk is, gelijk behandelen. Dit vormt een voedingsbodem voor conflict, polarisatie en een uitdijende bureaucratie. Vanuit de natuur bezien, vormt het zien en waarderen van verschillen juist een belangrijke pijler van een ecosysteem.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.