Goede keuzes worden niet gemaakt

Dit weekend had ik een mooie dialoog met een goede vriend. Hij vertelde mij over het project waar hij het meest trots op is geweest. Een project waar alle stakeholders uiteindelijk meer dan tevreden over waren. Ik vroeg hem of er één moment aan te wijzen was waarop de belangrijkste keuzes gemaakt waren. Zo’n moment of momenten waren er eigenlijk niet geweest. De keuzes werden niet gemaakt, ze ontstonden in de dialoog. Precies zoals in de natuur. Waarom leggen wij mensen zo veel nadruk op het maken van keuzes? Is het hebben van keuze niet belangrijker dan het maken van een keuze? Wat valt er anders namelijk te kiezen.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.