Het belang van een doel

Als ik de vraag in de foto aan deelnemers van mijn inspiratiewandelingen stel, krijg ik steevast het antwoord: ja, ze willen beiden overleven. Wat zegt dat antwoord ongelofelijk veel over de mens en weinig over bloemen en bijen. Willen bloemen en bijen dan beiden dat de ander ook overleeft? Zijn beiden zich wel bewust dat “niet overleven” een mogelijkheid is? Is “overleven” we een doel? Wat is überhaupt het belang van een doel? En is dat iets wezenlijks anders dan het doel van een belang? Het verschil van deze twee vormt de brandstofcel van samenspel.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.