Het belangrijkste selectiecriterium voor de toekomst

Volgens Bas Kodden, onderzoeker op het gebied van leiderschap, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling,  is het belangrijkste selectiecriterium voor de toekomst “zelfeffectiviteit”. Vanuit de natuur bezien betekent zelfeffectiviteit het bewust worden van de effecten van je gedrag. Als ik kijk naar bijgaande foto dan mag je volgens mij concluderen dat zelfeffectiviteit op dit moment bij de mensheid nog beperkt aanwezig is of dat we een te beperkt blikveld hebben. Ik hoop echter van ganser harte dat Bas gelijk krijgt. Dan gaan wij als mensheid eindelijk “bevorderlijke waarde” leveren.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.