Homo sapiens, de arrogantie!

Vertaald uit het latijn betekent Homo sapiens “wijze mens”. Deze vertaling roept een vraag bij mij op. Zijn mensen “wijs” of worden mensen “wijs”? Gezien wat er in de wereld allemaal gaande is, betwijfel ik het eerste. In het laatste geval beschrijft onze soortnaam een resultaat en niet de weg er naar toe (zoals zo vaak). Wat is nodig om progressie te boeken op de “schaal der wijsheid”? Wat maakt onze soort uitzonderlijk? Dat is m.i. niet dat we wijs zijn, maar dat we vragen stellen en op basis daarvan leren/ ontwikkelen. Het stellen van vragen maakt ons uitzonderlijk, laat ons verwonderen en geeft ons energie om progressie te boeken. Een betere soortnaam voor ons zou m.i. zijn Homo rogans, de vragende mens. Dan weten mensen in ieder geval hoe ze wijs kunnen worden.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.