Hoop: de evolutie van evolutie

We weten allemaal dat een plaatje meer zegt dan 1000 woorden. Maar dat een plaatje invloed heeft op de ontwikkeling van onze maatschappij realiseert zich bijna niemand. De “tree of life” heeft lang symbool gestaan voor de evolutietheorie. Soorten, verbonden in het verleden, die zich door lineaire ontwikkeling steeds verder van elkaar vervreemden. Een biologisch model voor individualisering. Doordat onderzoek uitwees dat tussen soorten veel genetische uitwisseling is geweest, deed de “Matrix of life” zijn intrede in de biologie en onze maatschappij. Recente kennis over de epigenetica laat zien dat de afhankelijkheid van de context, en daarmee tussen organismen onderling, veel groter is dan gedacht. De “web of life” en het circulaire denken in netwerken blijken een betere representatie van de werkelijkheid. Het feit dat ons begrip van het leven zich weerspiegelt in onze maatschappij stemt mij hoopvol. Mits we oude “plaatjes” versnelt loslaten door nieuwe “plaatjes” veelvuldiger te gaan gebruiken. Volgens mij een “idea worth spreading”.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.