Ideaal is niet normaal

Uit historische gegevens blijkt dat ieder tijdperk zijn eigen aandoeningen creëert. Tegenwoordig zijn dat voornamelijk burn-out en depressie. De voornaamste redenen die hiervoor worden aangevoerd zijn individualisering en competitiedrift. Een resultante hiervan is dat velen van ons een vertekend beeld hebben gekregen van wat eigenlijk “normaal” is. Wij zijn “normaal” gaan verwarren met “ideaal”. We zien onszelf niet als normaal (c.q. afgescheiden van de norm) en leggen de lat steeds hoger voor onszelf. Wat als we één van de natuurlijke principes weer is gingen omarmen: de natuur accepteert wat is!

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.