Innovatieve hot-spots

Als we een metafoor zoeken in de natuur voor innovatie, dan komen we snel uit bij seksuele voortplanting. Dat is dé methode om nieuwe innovatieve oplossingen te creëren. Maar hoe bevorder je nu de totstandkoming van deze nieuwe innovatieve oplossingen? In de natuur is er een heel breed spectrum aan voortplantingsstrategieën voor verschillende contexten. Strategieën die de kans op innovatief succes vergroten. Als je de metafoor weer terug vertaalt naar organisaties, liggen daar dan ook mogelijke oplossingsrichtingen om de innovatiekracht van organisaties te verhogen? De natuur als spiegel voor innovatie.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.