Is pubertijd schaalbaar?

Homo sapiens bestaan als soort nu ± 200.000 jaar. Gemiddeld genomen leeft een zoogdiersoort ongeveer 2 miljoen jaar. Als we de mensheid zouden vergelijken met één mensenleven, dan komen we als mensheid net in de pubertijd. Kenmerkend voor de mens tot aan de pubertijd is dat de wereld om hen draait, het gedrag vaak onvoorspelbaar is zonder veel aandacht voor mogelijke consequenties. Herkenbaar? Is naderende volwassenheid toch een mogelijke zegen voor onze soort? Bedenk eens hoe de wereld er uit zou kunnen zien als we meer oog krijgen voor de effecten van ons gedrag en onze potentie verder ontwikkelen?

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.