Is vakantie vieren uniek menselijk?

Regelmatig vraag ik deelnemers van mijn inspiratiewandelingen wat uniek menselijk is. De meeste onderwerpen die dan worden aangehaald blijken echter niet uniek menselijk te zijn. Denk aan zelfbewustzijn, plannen of cultuur. Dat laatste is natuurlijk een containerbegrip waar veel uitingsvormen van zijn. Sommige van die menselijke uitingsvormen komen lang niet bij alle mensen voor. Leg de San (een bevolkingsgroep in zuidelijk Afrika) maar eens uit wat vakantie is. Er zijn echter ook andere dieren die enorm schijnen te genieten van een omgeving waar ze tijdelijk verblijven en waaraan ze niet optimaal zijn aangepast. Is vakantie vieren uniek menselijk? Hoe dan ook, geniet allemaal en tot over een paar weken.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.