Kennis maakt narcistisch

“Mijn vak is te mooi om te pretenderen dat ik alles weet”. Een fantastische zin van een medisch specialist die in ieder consult op zoek gaat naar het bijzondere i.p.v. het bekende. Geen bevestiging zoekt van wat voor de hand ligt of denkt te weten, maar luistert vanuit een houding van “niet weten”. Opgedane kennis niet hoeft te verdedigen, maar zich blijft verwonderen dat het toch net even anders blijkt te zijn. Liever vragen stelt dan antwoorden geeft. En daarmee vaardigheden prefereert boven kennis. Want kennis maakt narcistisch en mijn vak is te mooi om te pretenderen dat ik alles weet.             

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.