Kijken zonder woorden

Door iets wat we zien te voorzien van woorden/ een etiket, stoppen we vaak met kijken. Kijken met woorden is herkennen en toedekken. Juist door het toekennen van woorden aan wat we zien, gaat een deel van de verwondering verloren. Probeer eens tijdens het kijken een poosje afstand te doen van woorden. Kijken zonder woorden is “ont-kennen” en “ont-dekken”. Het is het bezien van de wereld van je vroege kinderjaren, toen alles nieuw en wonderlijk was. En laat verwondering nu een bron van energie en inspiratie zijn die ons bewustzijn verruimt. En dat door alleen te kijken.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.