Kleur bekennen!

In gesprekken of in een teambeschrijving lees ik steeds vaker zinnen als: “Ik ben blauw …” of “Het team is overwegend geel ….”. Als ik naar de achtergrond van dit soort opmerkingen informeer, dan hoor ik dat het voortkomt uit o.a. Insights, Belbin, Caluwé of Spiral dynamics. De intentie om deze instrumenten in te zetten was hoofdzakelijk om het onderlinge begrip te vergroten en daarmee het samenspel te verbeteren. In de praktijk zie ik echter vaak het tegenovergestelde. Het zelf- en mensbeeld is hierdoor vaak “fixed” en de kleuren dienen vaak als excuus voor of oorzaak van gedrag. Men is op basis van kleur eerder genegen om in te vullen voor een ander, het gesprek uit de weg te gaan of een “script” te bedenken om de invloed van kleuren te neutraliseren. En dat terwijl de uitkomsten van deze instrumenten vergelijkbaar zijn met het vragen aan een kameleon om kleur te bekennen.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.