Leiderschap: wat is uniek menselijk?

De vraag “Wat is uniek menselijk” blijft mij boeien. Kijkend naar leiderschap heb ik er wellicht weer één gevonden. Hoewel bij velen intuïtie suggereert dat leiders een onevenredige beloning ontvangen voor hun leiderschap, laten wetenschappelijke studies in de natuur een heel ander beeld zien. Leiders in de natuur krijgen een fitness gerelateerde beloning die gelijk staat aan of slechts bescheiden beter is dan volgers. M.i. een belangrijke factor waarom leiderschap in de natuur al ongeveer 200 miljoen jaar bestaat (c.q. duurzaam is). Een artikel in de Volkskrant laat zien dat dat de leider van een grote multinational in Nederland een 238 keer grotere beloning ontvangt dan de gemiddelde werknemer. En deze organisatie zegt duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben staan? Dat lijkt me iets uniek menselijks.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.