Leiderschapslemniscaat

Wat is belangrijker, kwaliteit of innovatie? Is het belangrijker om vernieuwing te organiseren of belangrijker om te behouden wat je hebt? Gezien de menselijke voorkeur voor verliesaversie, zou je zeggen het eerste. Gezien de groeiende populariteit van startups en disruptieve innovatie zou je zeggen het laatste. Kunnen we met behulp van “natuurvisie” deze discussie beslechten? In de natuur is behouden en verbeteren namelijk in een bijna oneindige loop gevangen. Bijna, omdat deze loop wordt onderbroken door een continue processen van loslaten en vernieuwen/ veranderen. Het feit dat loslaten en vernieuwen zich bijna automatisch voltrekken, suggereert dat het enige wat echt belangrijk is, is weten wat te bestendigen. En laat dat nu precies zijn waar hedendaagse leiders veel aandacht aan zouden moeten besteden.   

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.