Managementanarchie

In een mooi artikel op ManagementSite verzet Sybren van der Schaar zich tegen "de gevestigde orde". Hij beweert dat je een snel veranderende wereld niet kan besturen d.m.v. instructies? Zoals altijd denk ik dan: zijn er voorbeelden in de natuur te vinden die deze gedachtegang ondersteunen? Ook in de natuur kunnen veranderingen razendsnel plaatsvinden. En toch is de basis van het leven een DNA-instructie. Onderzoek toont echter steeds meer aan dat de wijze waarop deze instructie gelezen wordt voor een grote mate afhankelijk is van de context. Contextafhankelijke instructies, en al 3,95 miljard jaar succesvol! Om de gevestigde orde wellicht nog wat meer op te schudden de volgende vraag: volgt de managementliteratuur de natuur of volgt het de vragen die wij stellen over de natuur?

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.