Meer is niet altijd beter

Je zou toch zeggen hoe meer sensoren de omgeving scannen, hoe groter je overlevingskansen. Dat zou niet alleen gelden voor machines, maar zeker ook voor organismen. Vandaag blijkt echter uit onderzoek dat auto’s met vier of meer veiligheidssystemen (lees meer sensoren) ongeveer twee maal zoveel vaak schade rijden. Meer is niet altijd beter. Het blijkt dat de mens over tijd ook zijn zesde zintuig (het orgaan van Jacobsen) heeft verloren. Als je naar de foto kijkt, dan snap ik wel waarom ☺.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.