Niet weten

Ons schoolsysteem is in belangrijke mate gericht op het genereren van een basishouding van weten. Als je een diploma hebt behaald, dan weet iedereen wat jij behoort te weten. Velen verkrijgen hun zekerheid uit deze verworven basishouding. Steeds meer onderzoek laat echter zien dat wat we ooit voor waar hebben aangenomen, toch net iets anders blijkt te werken. Een mogelijke reactie hierop is het nog fanatieker vastklampen aan wat je weet. Het alternatief is een basishouding van niet weten. Op welke wijze kun je mensen het beste laten inzien/ ervaren dat een basishouding van niet weten eigenlijk het meest vertrouwd is?

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.