Proactiviteit?

Homo sapiens sapiens. De wijze onder de wijze mensen. Hoe wijs zijn wij eigenlijk als hersenonderzoekers beweren dat 90 tot 95 procent van ons gedrag onbewust gedrag is? Neurowetenschapper Victor Lamme koppelt dit aan gedachten doordat slechts vijf tot tien procent van ons brein betrokken is bij gedachten. Onze bewuste gedachten spelen dus maar een hele kleine rol in wat we daadwerkelijk doen. Ontluisterend of bemoedigend? Een rede om de medemens te veroordelen of juist mededogen te tonen? Hoe bewust ben jij van je eigen gedrag? Hoe verantwoordelijk ben jij voor je eigen gedrag? Een aanzet om je bewustzijn te vergroten en wijs en verantwoordelijk te worden ☺.        

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.