Sturen op resultaat of oorzaak?

Stel je bent een insecteneter en uit de bloemkelk steekt het achterlijf van deze fruitkever. Je zou je toch twee maal bedenken alvorens er een hapje van te nemen? Maar hoe kan zoiets prachtigs ontstaan? Stuurt het evolutionaire proces op resultaat of op oorzaak? Tegenwoordig sturen veel organisaties enkel op resultaat. Zelfs op lange termijn en in een uitermate complexe context. Een context waar de oorzaken van de resultaten vaak niet bekend zijn. Maar is het tegenovergestelde, sturen op de oorzaak (of terug te gaan naar “de bedoeling”) dan wel zo zinvol? Wat denk jij?

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.