Survival of the cheaters

“Survival of the fittest” is een term die bedacht is door de econoom Herbert Spencer. Zelfs in 1864 was de natuur al een spiegel voor organisaties en de maatschappij. Een krantenbericht over recent onderzoek onder in zee levende weekdieren (bijv. slakken en mosselen) wil ons laten geloven dat het bij evolutie echter gaat om “Survival of the laziest”. Weekdieren die zuiniger met energie omgaan hebben een grotere kans op overleven dan weekdieren die dat niet doen (vooral diegenen die leven in een kleine niche). Energie zuinig opereren heeft echter weinig te maken met luiheid, maar meer met creativiteit, experimenteren en evolutionaire druk. Het zet zelfs aan tot list en bedrog, zoals de spin in het plaatje die leeft te midden van zijn prooi (mieren). Hoewel “Survival of the cheaters” zeker waar is, is het slechts een beperkt beeld van de werkelijkheid.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.