The infinite game

In het weekend heb ik een artikel gelezen van Ben Tiggelaar over Simon Sinek’s nieuwe boek “The infinite game”. Ik heb het boek nog niet gelezen, maar zijn vijf aandachtspunten om het oneindige spel goed te spelen (een hoger doel, moedig leiderschap, onderling vertrouwen, een waardige rivaal en een flexibele aanpak) suggereren dat hij niet gekeken heeft naar het oudste “Oneindige spel” op aarde: het leven zelf. Dan had hij zijn aandachtspunten wellicht anders geformuleerd en daarmee gelijk historisch onderbouwd. De natuur als spiegel voor organisaties. Dat zou pas echt circulair zijn, in de week van de circulaire economie.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.