Umwelt

Taal verdubbelt de werkelijkheid. Waarbij het ook nog zo is dat sommige woorden in sommige talen dichter bij de werkelijkheid komen dan anderen. Neem het woord “Umwelt” uit het Duits wat vertaald wordt in het Nederlands naar milieu, omgeving of klimaat. Toch beschrijven deze woorden niet waar umwelt m.i. voor staat, namelijk de zintuigelijke wereld waarin een organisme leeft. De teek neemt d.m.v. unieke zintuigen (het orgaan van Haller) de umwelt totaal anders waar dan jij dat doet. En ik neem die umwelt  weer anders waar. Zouden Duitstaligen zich hier meer bewust van zijn?

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.