Van EGO- naar ECO-systeem

De individualisering is een afspiegeling van de ontwikkeling van het bewustzijn (het ego). Een belangrijke ontwikkeling die ons veel gebracht heeft. Deze ontwikkeling zien we ook terug in hoe wij organisaties inrichten (als EGO-systeem). De ontwikkeling van bewustzijn staat echter niet stil. In toenemende mate horen we termen als systemisch, holistisch, chaotisch en circulair. Allemaal termen die beter passen bij een ecosysteem. Wordt het niet tijd om onze organisaties in te richten als ECO-systeem? Misschien dat we dan echt bevorderlijke waarde gaan leveren en natuurlijke ecosystemen gaan ondersteunen.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.