Verantwoordelijkheid, waarom?

De roep wordt steeds groter naar “verantwoordelijkheid”. Enerzijds zoeken we mensen die hun eigen verantwoordelijkheid pakken en anderzijds proberen we binnen organisaties steeds meer duidelijkheid te verschaffen over wie, waar verantwoordelijk voor is. Waarom, en wat zoeken we nu eigenlijk? Bedoelen we mensen die hun plicht (moeten) vervullen in de toekomst, mensen die verantwoording (moeten) afleggen over het verleden, of beiden? Enthousiast geworden om verantwoordelijkheid te pakken? Welke rol speelt “verantwoordelijkheid” in de natuur en ondersteunt/ rechtvaardigt dat onze roep?

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.