Verbindingskracht

Delen is vermenigvuldigen. Klein is het nieuwe groot. Het zijn “formules” voor succes die steeds meer opgang maken in de moderne managementliteratuur. Denk hierbij bijv. aan het snel kennis delen of modulair opbouwen en opschalen van startups. Deze “formules” verhullen m.i. echter de ware succesformule. Deze is in de natuur duidelijk te zien. Iedere keer dat een cel deelt, vermenigvuldigt het aantal. Door iedere cel klein te houden, kan een organisme groter worden. Het organisme (of organisatie) is echter alleen maar gebaat bij deze “formules” als de cellen met elkaar in verbinding blijven. Verbinding is de ware succesformule in de natuur. Dit maakt dat 1 ÷ 2 = 1

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.