Verloren wijsheid

Ik verwonder mij regelmatig over de ontstaansgeschiedenis van woorden. De wijsheid die daarin verborgen ligt. Maar zeker ook hoe het toch kan dat deze wijsheid in de loop der tijd verloren gaat. Neem het woord competitie. Voor de meesten van ons betekent dit wedijveren tussen concurrenten, met als doel de ander te verslaan. Bij heremietkreeften is er competitie voor lege schelpen. Als er een lege schelp gevonden wordt, dan verzamelen zich meerdere heremietkreeften. Ze ordenen zich in volgorde van grootte en wisselen vervolgens in volgorde naar een groter “huis”. In gezamenlijkheid streven naar betere huisvesting. Laat dat nu precies de oorspronkelijke betekenis zijn van het woord competitie in het latijn. In gezamenlijkheid streven. Het zou een definitie van samenspel kunnen zijn!

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.