Virtueel leiderschap?

De virtuele wereld is in principe een wereld waar alles mogelijk is. Een wereld zonder regels. Als alle gebruikers gelijktijdig starten in deze wereld, hoe richten ze deze virtuele wereld dan in en hoe verhouden ze zich tot elkaar (bijv. op basis van gelijkwaardigheid)? In theorie is er geen geschiktere wereld om een anarchistische samenleving te creëren dan in een virtuele wereld. Uit onderzoek blijkt dat uit zelforganisatie ook in de virtuele wereld hiërarchieën en leiderschap ontstaan. Elke keer weer. De principes die aan de basis stonden van leiderschap in de natuur, gelden ook in de virtuele wereld. Benieuwd naar deze onderliggende principes? De natuur als spiegel voor organisaties!

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.