Waar begint vertrouwen?

Stel je kan en weet alles, is het dan nodig om anderen te vertrouwen? In een maatschappij die gericht is op individuele zelfredzaamheid door het aanleren van vaardigheden en vergroten van kennis, zal onderling vertrouwen toenemen? Nee, het onderling vertrouwen neemt af! Niet omdat we minder te vertrouwen zijn, maar omdat het voor onafhankelijk individuen steeds minder noodzakelijk is om elkaar te vertrouwen. En hoe reageren wij op dit gevoel van wantrouwen? Door onze transparantie (c.q. de kennis over ons persoon of organisatie) te vergroten. Wie vertrouwt een persoon die het van de daken schreeuwt dat hij/ zij te vertrouwen is? Waar begint vertrouwen dan?   

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.