Wat dit plaatje ons leert over leren!

Veel mensen zullen het met me eens zijn dat je door leren kan groeien. Maar heeft de manier van groeien ook invloed op leren? Is het mogelijk dat het plaatje over de groeiwijze van deze boom iets zegt over de manier waarop mensen leren? Maakt de boom steeds meer takken aan, of vertakken de aanwezige takken zich steeds verder? Vertakken de takken zich met dezelfde snelheid of gaan sommige takken sneller dan andere? Uit recent hersenonderzoek blijkt dat onze hersenen (en dan met name de synaptische verbinding die gevormd worden als gevolg van leren) zich op dezelfde wijze ontwikkelen als deze boom. Leren gaat dus vooral over het versterken en verfijnen van wat er al is. De gebieden waar we al goed in zijn ontwikkeling zich het snelst/  meest. Wat de natuur ons kan leren over leren!

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.