Zelforganisatie is geen keuze!

Ik word regelmatig gevraagd om lezingen te geven over zelforganisatie en zelfsturing. Zoals het plaatje laat zien is de natuur een fantastisch voorbeeld van zelforganisatie en zelfsturing. Dat vinden mijn potentiële opdrachtgevers ook en daarom willen ze deze presentatie graag inzetten om de keuze voor zelforganisatie kracht bij te zetten. Ik wijs ze er dan altijd even op dat zelforganisatie in de natuur geen keuze is. Zelforganisatie in de natuur kent geen dirigent/ bestuurder en geen doel. Velen zoeken dan een andere invulling om hun gemaakte keuze kracht bij te zetten.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.