Zelforganisatie is niet grenzeloos!

Ik word tegenwoordig veelvuldig gevraagd om lezingen te geven over zelforganisatie en zelfsturing. Deze begrippen staan bij veel organisaties enorm in de belangstelling. De natuur is qua zelforganisatie en zelfsturing natuurlijk een fantastisch voorbeeld, maar het legt ook gelijk een gevoelige zenuw bloot. Zelforganisatie in de natuur kent geen dirigent/ bestuurder en geen doel. Daarentegen kent het vele verschijningsvormen en zeker ook grenzen en beperkingen. De natuur als spiegel voor zelforganisatie, niet makkelijker maar zeker een stuk realistischer.   

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.