Natuurlijk leiderschap

Leiderschap is wellicht het meest beschreven en minst begrepen onderwerp uit de managementliteratuur. Tijd om eens terug te gaan naar de basis van leiderschap. Daar waar het ooit begon, in de natuur. Wat is de functie van leiderschap in de natuur en wat kunnen wij daar als mensen/ organisaties van leren? Dit is leiderschap ontrafeld. Antwoord op deze vragen geeft een inzicht op welke wijze een organisatie leiderschap kan bevorderen en inzetten teneinde de gestelde doelen te realiseren? Hiervoor is de masterclass Natuurlijk leiderschap uitermate geschikt.

Een ander insteek kan zijn: welk dier symboliseert de eigen leiderschapsstijl en wanneer kan deze stijl het beste worden ingezet? Antwoord op deze vragen geeft inzicht in het eigen functioneren en mogelijkheden voor verbetering binnen een organisatie teneinde de gestelde doelen te realiseren? Hiervoor is de de training "Gids zijn in veranderprocessen" uitermate geschikt. 

 

 Contact   Aanbieding

 

De metaforen uit de natuur komen na lange tijd nog steeds ter sprake, waardoor de inspiratiewandeling bijzonder effectief is gebleken.

 

Niels Wepster

Directeur Amega Holding

Leuke en interessante activiteit die zorgt dat je met een andere blik naar je functioneren kijkt.

 

Deelneemster inspiratiewandeling Natuurlijk leiderschap