Always look on the bright side of life

Etymologisch is het woord “conflict” een samenvoeging van de Latijnse woorden “com-“ (samen) en “flīgere” (iets tegen iets anders slaan). Het woord is dus een “samensmeding” en betekent “samensmeding”. Geeft het woord conflict dan niet ook de bedoelde uitkomst aan?

Laten we de uitkomsten van “als je samen iets tegen iets aanslaat” eens op een rij zetten. De mogelijke uitkomsten zijn: winst – verlies, verlies – verlies en winst – winst. Of anders uitgedrukt: meer – minder (of alles – niets), minder – minder en beter (of soms zelf meer – meer). Aangezien we iets aan het doen zijn om deze uitkomsten te bereiken, kunnen we ook werkwoorden gebruiken. Werkwoorden die ons naar deze uitkomsten kunnen brengen zijn: domineren/ strijden, polderen/ onderhandelen en samensmeden/ integreren.

Als ik de uitkomsten zo op een rij zie, dan vraag ik me af, waarom zijn de meeste mensen dan zo gefixeerd op de uitkomsten waar het woord “verlies” in voorkomt? Waarom hebben deze opties een grotere aantrekkingskracht? Geloven we niet dat ieder conflict door samensmeding/ integreren een betere wereld in zich draagt?  

Hoe draaien we dit om? Is dit wellicht wat Monty Python voor ogen had met het lied “Always look on the bright side of life”. Door een fysieke glimlach wordt de wereld om je heen een tikkeltje “beter” (al is het geforceerd zoals op de foto). En misschien stimuleert een gevoel van “beter”, een verlangen naar “beter”. Probeer het eens! Wat heb je te verliezen?

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.