Bewust worden van het effect van gedrag

Deze week mocht ik een training geven over leidinggeven aan verandering. Een van de kernelementen van deze training is het je bewust worden van het effect van je gedrag op anderen. Dat kan o.a. bereikt worden doordat de overige deelnemers/ volgers feed forward geven. Daarbij ga ik er wel van uit dat iedereen bij zichzelf kan herkennen en benoemen wat het gedrag van een ander met je doet. Ik kom er echter steeds meer achter dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Om progressie te boeken als groep, leider en volgers dienen alle spelers zich dus tevens steeds bewuster te worden van het effect van het gedrag van een ander op henzelf.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.