Bezinning, beweging, bloei

De tegenstrijdigheid tussen binnen en buiten kan bijna niet groter. Binnen is het donker, beklemmend, angstig en alleen. Buiten is het zonnig, fris, levendig en in bloei. Hoewel het soms niet zo lijkt, hebben onontkoombare cyclische processen zeker ook voordelen. Bedenk ook dat, net als in de natuur, ontwikkeling zich vaak aan het zicht onttrekt.

Kijk naar buiten! De natuur laat op dit moment prachtig zien dat na een donkere periode, het altijd weer lichter wordt. Dat er na een periode van stilte en bezinning, altijd weer een periode van beweging en van groei komt. Ik onderschrijf dan ook volmondig het bedrijfsmotto van mijn vrouw: bezinning, beweging, bloei.

Met de bloei buiten voor ogen, ga ik mij binnen bezinnen.     

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.