Big data liegt nooit!

Wat is de waarheid? Deze vraag vormt m.i. het hart van de mondiale crisis. Deze vraag staat m.i. centraal binnen onze maatschappij en binnen onze organisaties. Nergens in de natuur wordt er zo veel waarde gehecht aan de waarheid als bij de mens. Wat wij denken nodig te hebben om de waarheid te vinden is data, ‘big data’. Maar in tegenstelling tot wat de meesten denken, maakt de explosie van informatie waarover we beschikken het moeilijker, niet gemakkelijker, om consensus over de waarheid te bereiken. Daar waar big data overvloedig is, ontstaan conflicten over relevantie en betekenis.

Maar “Big data” liegt toch nooit? Dat klopt, maar de achterliggende reden is dat “big data” niet voor zichzelf spreekt. Naarmate de hoeveelheid informatie toeneemt, neemt de behoefte aan hapklare stukjes inhoud dienovereenkomstig toe. Big data is tenslotte onsamenhangend en overweldigend, tenzij ze op de een of andere manier wordt vereenvoudigd en verteld. Om dus van data informatie te maken, is grotendeels een kwestie van weggooien. Dit vereist waardeoordelen/ ‘frames’. Deze frames om informatie te verkleinen en te ordenen, zijn onmisbaar voor de samenhang en betekenis ervan.

Is het je opgevallen dat bijv. op LinkedIn steeds meer wordt geschreven over cognitieve vooroordelen of denkfouten. Ik zeg niet dat er geen cognitieve vooroordelen zijn, maar al te vaak betekent een beschuldiging van 'vooringenomenheid' eigenlijk 'dat is niet mijn perspectief'. Laten we ons realiseren dat alle conclusies voortkomend uit algoritmes vooroordelen bevatten door opzettelijke menselijke tussenkomst. Dat een pure en objectieve toegang tot de waarheid een verleidelijk, maar misleidend ideaal is.

De mensheid heeft m.i. geen behoefte aan een dergelijk ideaal, maar aan een nieuw verhaal. Een verhaal om conclusies genomen door ‘algoritmes’ te voorzien van betekenis. Een verhaal om conclusies genomen door ‘algoritmes’ motiverend te maken, want dat zijn ze van zichzelf niet. Een verhaal dat verbindt, aanzet tot gezamenlijk streven en ons gezamenlijk verder brengt. Het verhaal wat ons antwoord weergeeft op de vraag ‘wat is de waarheid’, zal m.i. big data en de waarheid in een wat natuurlijker perspectief plaatsen. Een perspectief wat het leven al 3,95 miljard jaar verder brengt.

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.