Build, Buy, Bond

Een van de eerste geluiden die ik hoorde toen de Coronacrisis uitbrak, was dat organisaties gingen kijken naar hun uitbestede diensten. Wat kunnen we nu zelf doen, omdat we mensen over hebben en kosten willen besparen. Klinkt logisch toch?

Als we kijken naar welke organisaties beter uit de financiële crisis zijn gekomen, dan zien we echter een totaal ander beeld. Organisaties die een sterke ontwikkeling doormaakten kenmerkten zich niet door een terugtrekkende beweging van “buy” naar “build”. Zij kenmerkten zich juist door een beweging van “buy” naar “bond”. In plaats van de uitdagingen alleen aan te gaan, hebben ze zich juist verbonden en de uitdaging écht samen aangegaan. Soms is het verstandig om het tegenovergestelde te doen dan wat je logischerwijze denkt te moeten doen.

Van build, buy naar bond is een richting die je ook in de natuur veelvuldig ziet. Het is een mogelijke oplossingsrichting die ik in deze tijd graag onder de aandacht wil brengen. Niet alleen omdat het de kans op overleven vergroot, maar ook omdat het (bestaande) structuren versterkt. En dat is wat we m.i. nu juist nodig hebben. De natuur als spiegel voor organisaties.

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.