Conflict betekent letterlijk samensmeden

Samenspel zonder conflict is onmogelijk. Sterker nog, ieder van ons heeft wel een ervaring dat juist door conflict een team/ relatie hechter en sterker is geworden. En dat is ook niet gek als je je bedenkt wat de letterlijke betekenis van het woord conflict is. Dat is namelijk vanuit het latijn “samen slaan” of “samensmeden”. Conflict is in die zin niet negatief. Het is juist uiterst nuttig, zelfs noodzakelijk voor progressie en samenspel. Als progressie hetgeen is wat we nastreven, zouden we conflict niet moeten vermijden, maar juist moeten verwelkomen. Dat kan m.i. alleen als we ons realiseren dat de uitkomst van een conflict nooit het uitroepen van een winnaar is. De uitkomst van een conflict is altijd verzoening.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.